Klaverite Kantsi võtmeisik on Juhan Tõhk

Võtmeisik – isik, kelle käes on klaverihäälestamise võti.

Klaverite Kantsi võtmeisik on Juhan Tõhk. Klaverihäälestaja alates aastast 1989. Klaverite Kantsi vastutav klaveritehnik alates 2006.a. Eesti professionaalseid klaveritehnikuid ühendava kutseorganisatsiooni Eesti Klaverimeistrite Koja liige alates selle loomisest.
Klaveritehnilise baashariduse saanud kauaaegselt Estonia Klaverivabriku meistrilt maestro Harald Hallikult, kelle moto – ainult parim on küllalt hea – saadab tänaseni kõiki Klaverite Kantsi tegemisi.

Juhan Tõhk - klaverihäälestaja

Täiendanud oma kutseoskusi töötades erinevatel perioodidel Estonia Klaverivabrikus aastatel 2001 – 2010 (häälestamine, mehhanismi reguleerimine, intoneerimine).

2011.a. osales tuntud saksa kontserthäälestaja-klaveriehitusmeistri Gunther W. Schaible meistrikursustel.
Kursuse sisu: tiibklaveri ja pianiino reguleerimine, häälestamine ja intoneerimine, materjalid klaveriehituses.
Pärast EuroPiano kutseeksami sooritamist 2011.a. novembris on Juhan Tõhk EuroPiano litsentseeritud klaveritehnik.

2016.a. novembris läbis täiendkoolituse Austrias FEURICH klaverivabrikus omandades Feurichi tehniku spetsialiteedi.

EuroPiano (Union of European Piano Builders’ Associations) on 1963.a. asutatud organistasioon, mis ühendab 17 Euroopa riigi klaveritootjaid ja kutselisi klaveritehnikuid.

Muusikaline haridus:

  • G.Otsa nim.Tallinna Muusikakool ( 1983 – 1986 )
  • Tallinna Riiklik Konservatoorium ( 1990 – 1991) metsasarve eriala
  • Tallinna Pedagoogikaülikool ( 1995 – 2000) orkestridirigeerimise eriala.

Kutselise muusikuna tegev aastast 1986 ( metsasarv, klaver, pedagoogiline töö).

Olnud kaastegev paljudes tuntud ja tundmatutes muusikakollektiivides, käesoleval ajal töötab ka metsasarve – ja klaverimängijana.

Võta ühendust klaverihäälestajaga