Klaveri remont

Iga klaver jõuab varem või hiljem seisukorrani, kus lihtsamad häälestus- ja hooldustööd ei ole suure kulumisastme, mehaaniliste kahjustuste, ilmastikumõjutuste või siis lihtsalt inimliku lohakuse tõttu enam võimalikud. Siis tuleb klaveriomanikul hakata kaaluma remondivõimalusi. Levinumateks vajaminevateks remondietappideks on keelestustööd ja/või mehhanismi taastamine/uuendamine.

Hooldus-, remondi – ja restaureerimistööde hinnad sõltuvad iga konkreetse klaveri puhul tööde mahust ja kasutatavatest materjalidest. Klaverite Kants teeb teile vajaminevate tööde kalkulatsiooni kuni  3 tööpäeva jooksul pärast instrumendi tehnilise seisukorraga tutvumist.

Klaveritehniku väljakutse klaveri remondi- või restaureerimistööde kindlakstegemiseks ja vajaminevate tööde kalkulatsiooni koostamiseks – hind 40 €.  Väljaspool Tallinna lisanduvad tehniku transpordikulud sihtkohta.

Keelestustööd 

Keelestustööde vajalikkus tõuseb päevakorda siis, kui vana või siis lihtsalt kehva kvaliteediga pill enam ”ei pea häält ” s.t. häälestusvirblite pidamatuse tõttu ei ole võimalik keeli õigele kõrgusnivoole pingutada. Klaverikeelte kogupinge malmraamile on ligikaudu 20 tonni.

Klaveri keelestus enne ja pärast remonti

Suurt osa sellest tohutust raskusest peab kandma liimpuidust virblipakk, kuhu kinnituvad häälestusvirblid. Aja, aga peamiselt ikkagi ilmastiku mõjul see pakk “väsib” või lõheneb sootuks. Kui lihtsamad tehnilised võtted häälestuspidavuse parandamiseks enam ei aita, ongi otstarbekas teostada kogu keelestuse vahetus.

Keelestustööd sisaldavad keelestuse demonteerimist ja mõõdistamist, virblipaku taastamist või väljavahetamist, uute teras – ja bassikeelte, häälestusvirblite ja keelestuspolstrite paigaldamist. Selliste operatsioonide tulemusena ei parane mitte üksnes klaveri häälestuspidavus, vaid pikeneb ka üldine eluiga. Samuti paraneb kõla kvaliteet, kuna uued keeled on oluliselt ülemheliderikkamad s.t.selgema, puhtama ja tugevama kõlaga kui vanad, roostetanud ja väljaveninud keeled.

Mehhanismi ja klaviatuuri taastamine
Mis liigub – see kulub.Tiheda kasutuse tulemusena kulub haamrikomplekt lõpuks sedavõrd, et tema edasine intoneerimine osutub võimatuks, heli tekitamise omadused aga olematuteks. Niisamuti kuluvad kõikvõimalikud viltpolstrid. Riidekoi aga tarvitab toiduks meelsasti kogu mehhanismis leiduvat kvaliteetset viltmaterjali.

Klaver enne ja pärast remonti

Üksikasjadesse laskumata loetleme siinkohal enamiku mehhanismi/klaviatuuri taastamisel vajaminevatest töödest:

  • haamrikomplekti vahetus (vajadusel koos haamrivarte ja – kapslitega
  • figuuride remont või vahetus
  • katjaviltide osaline või täielik vahetus
  • kontramehhanismi figuuride remont või vahetus
  • klaviatuuripolstrite ja/või-katete vahetus
  • jne.