Klaveri hooldus

Klaveri häälestamine on küll levinuim, kuid kindlasti mitte ainuke vajaminev protseduur Teie muusikainstrumendi hoolduses. Mitte vähemtähtsaks tuleb pidada klaveri mehhanismi õigeaegset reguleerimist, samuti haamrikomplekti intoneerimist. Kvalifitseeritud abi otsimine alles siis, kui defekt on ilmnenud, tähendab seda, et hoolduse alustamisega ollakse juba hiljaks jäänud.

Mehhanismi reguleerimisel (nii nagu tegelikult ka klaveri häälestamisel) peaks olema probleeme ennetav, mitte tagajärgi likvideeriv iseloom. Vastupidiselt üldlevinud suhtumisele  ” käib küll – peaasi, et hääles on ”  võime veelkord kinnitada, et klaveri häälestamine ei muuda tema mängutehnilisi ega tämbrilisi omadusi. Kui aga ka neid kategooriaid olulisteks peetakse, ongi vajalikud järgmised protseduurid – mehhanismi reguleerimine ja haamrikomplekti intoneerimine.

Mehhanismi reguleerimine
Mehhanism ehk klaveri “mootor” on keerukas struktuur, mille laitmatuks funktsioneerimiseks on vajalik kõigi tema üksikosade omavaheline täpselt väljaarvestatud seos ja koostöö. Nii nagu automootori hooldus kannab eesmärki muuta autosõit võimalikult mugavaks ja turvaliseks, nii on klaveri mehhanismi reguleerimise peaeesmärk mängijale mugavus – ja kindlustunde loomine.

Reguleerimine on moodus selle eesmärgi saavutamiseks. Aja jooksul,  aga ka sõltuvalt mängusagedusest, on mehhanismil nii nagu häälestuselgi omadus nö. ”ära vajuda”. See on mehhanismi puit-,vilt- ja metallosade loomulik deformatsioon ja kulumine, mille tagajärgi algajad nagu ka vilunud klaverikasutajad väljendavad tavaliselt lihtlausega ” klahvid käivad halvasti ”.

Klaveri reguleerimine

Klaveritehniku ülesanne on seega kõikide mehhanismi üksikosade reguleerimine tagasi õigetele kõrgustele ja õigetesse omavahelistesse seostesse, nii et mängija saaks rõõmuga tõdeda – ”Klahvid käivad hästi! ” Reguleerimise sagedus on otseses seoses klaveri kasutamissagedusega, keskmiselt aga kord 2-4 aasta järel.

Intoneerimine
Intoneerimise all mõistame klaveri haamriviltide töötlemist eesmärgiga ühtlustada klaveri kõla ja parandada tema tämbriomadusi.

Klaveri intoneerimine

See on iseäranis vastutusrikas protseduur, kuna selle tulemusel on otsene seos klaveri kõla kvaliteediga. Oskamatu intoneerimine võib viia haamrikomplekti rikkumiseni, mille tagajärjel on see tarvis välja vahetada. Seetõttu tegelevadki intoneerimisega tavaliselt ainult kogenuimad klaveritehnikud. Klaveriomanikul on aga hea teada, et tema loomu poolest kileda, tuhmi või mõne muu vahva omadussõnaga iseloomustatud klaveri kõlapilti on võimalik muuta. Intoneerimise sagedus sõltub jällegi klaveri kasutussagedusest, keskmiselt kord 2-4 aasta jooksul.

Võtke ühendust , kui soovite kokku leppida klaveri hooldamise aega.